SLÁVNOSTNÉ DOKONČENIE VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOMOV KASÁRNE A GEMINI I

Etapa 2 Kasárne Brezno bola úspešne dokončená!

Vo štvrtok 19. 10. 2023 investor projektu Kasárne Brezno – spoločnosť Istrofinal, a.s. spoločne s novými majiteľmi bytov, zástupcami mesta a ďalšími partnermi projektu oslávili ukončenie výstavby 2 nových bytových domov Kasárne a rezidencie Gemini I.

Novým majiteľom bytov, partnerom a pozvaným hosťom sa prihovoril predseda predstavenstva Ing. Slavomír Bodis – zástupca investora projektu – spoločnosti Istrofinal, a.s. Nových obyvateľov mestskej štvrte Kasárne Brezno privítal aj primátor mesta Brezno, pán JUDr. Tomáš Abel PhD. Rezidenciu Gemini I predstavil a uviedol do života aj jej architekt – Ing. arch. Rastislav Straňák. Spoločne zasadili pamätný strom a symbolicky uviedli nové bytové domy do života.

Na podujatí sa zúčastnili aj zástupcovia Rímsko-katolíckej farnosti Brezno – pán kaplán PaedDr. Róbert Likavčan, PhD. a pán kaplán Mgr. Jozef Halčin., ktorí bytové domy pre nových majiteľov požehnali.

Spoločnosť Istrofinal týmto ďakuje všetkým, ktorí sa na výstavbe bytových domoch Kasárne a rezidencie Gemini I priamo alebo nepriamo podieľali za ústretovú a profesionálu spoluprácu, vďaka ktorej mohli byť bytové domy postavené v plánovaných termínoch a pripravené na užívanie novými majiteľmi bytov.

Novým majiteľom bytov prajeme, aby v novej mestskej štvrti Kasárne mali pokojné a pohodlné bývanie!


Viac o projekte sa dozviete na stránkach www.kasarnebrezno.skKontaktujte nás
close slider

Kontrolná otázka *

* povinné polia

MENU