Kamence a umenie – pribudlo dielo od Ota Hudeca

Novovzniknutý súbor obytných domov Kamence leží v tesnej blízkosti rieky Kysuca. Rieka sa skrýva medzi stromami a takmer nevidená tvorí prirodzenú hranicu medzi centrom mesta a jeho okrajom. Je prirodzené, že sa stala námetom pre nástennú maľbu umelca a aktivistu Ota Hudeca, ktorý vo svojej tvorbe upriamuje pozornosť publika na prítomnosť klimatických zmien a s nimi súvisiace  spoločenské problémy. Jedno z jeho diel – Nomadia Travelling Museum – sa stalo súčasťou zbierky prestížneho Centre Pompidou v Paríži a je prvým slovenským umelcom, ktorého dielo sa dostalo do prestížneho Musée de l’Homme.

 

Rieka, voda a jej nedostatok, to sú témy, ktoré sa objavujú v prácach Ota Hudeca už dlhšie. V kontexte klimatickej krízy totiž stále viac a viac naberajú na význame. Sucho-povodeň. Zadržiavanie vody v krajine… Maľba predstavuje ľudské ruky, ktoré vytvárajú meandre, jemne presakujúce podložie pre tečúcu vodu. Zároveň sú znakom akejsi opatery pre element, ktorý je stále vzácnejší, ale pri prudkých lejakoch aj stále hrozivejší. Túto zvýšenú opateru budú korytá a okolie riek, vrátane Kysuce stále viac potrebovať – aby sme zachovali práve tie vlastnosti, pre ktoré ich okolitá krajina, ale aj my, ľudia potrebujeme.

 

Objavte nové Kamence na www.kamence.sk

 Kontaktujte nás
close slider

Kontrolná otázka *

* povinné polia

MENU