elektrárne žilina funkcionalizmus

Historická stavba Elektrárni ožije

Rozsiahly súbor objektov niekdajších elektrární v historickom centre prejde premenou. Areál, ktorý sa začal budovať v roku 1906 výstavbou budovy parnej elektrárne, by mal slúžiť na bývanie, administratívne účely, služby. Architektonická súťaž na rekonštrukciu a revitalizáciu komplexu už pozná svojich víťazov.


Potom, ako sa v roku 2010 z komplexu odsťahovala spoločnosť Stredoslovenská energetika, súbor historických budov priamo susediacich s Námestím A. Hlinku nemal využitie. Celému areálu dominuje funkcionalistická administratívna budova od architektov Františka Bednárika a Ferdinanda Čapku, ktorá vznikala v rokoch 1941 až 1942.


Národná kultúrna pamiatka

Štvorpodlažná stavba s trojkrídlovou dispozíciou je dnes už národnou kultúrnou pamiatkou. Koncom štyridsiatych rokov boli Elektrárne rozšírené o bytové domy. Nový vlastník nehnuteľnosti sa na možnosť prinavrátenia budov do pôvodného architektonického, výtvarného a priestorového konceptu opýtal architektov. „Naším cieľom bolo nechať sa inšpirovať a poučiť od skúsených architektov, ktorí majú skúsenosti s revitalizáciou starých budov. Niektoré riešenia návrhov sa stanú podkladom pre konečnú štúdiu, ktorá bude zasa podkladom pre rozbehnutie prác na samotnej projektovej dokumentácii,“ tvrdí projektový manažér Marián Madunický.


Kvality architektúry

Víťazný návrh architektov Martina Jančoka a Michala Janáka splnil väčšinu požiadaviek investora. „Dokázal zhodnotiť kvality zachovanej architektúry a svojimi návrhmi ju dotvoril vhodnými metódami do kompaktného multifunkčného celku. Návrh je dobrým podkladom pre spracovanie výslednej štúdie,“ dodáva Marián Madunický. Termín spustenia revitalizácie areálu ešte nie je známy. Vyhlasovateľ architektonickej súťaže však má predstavu o tom, aby v sedemdesiatich percentách priestoru objektov prevládala obytná funkcia. Zvyšných tridsať percent podlažnej plochy bude využívaných na administratívne účely a služby. Dva už existujúce bytové domy z povojnového obdobia, ktoré sú súčasťou tohto uzavretého mestského bloku, nie sú predmetom prestavby ani zmeny funkcie. Na týchto objektoch sa očakáva vyriešenie nadstaveného podkrovia, ktoré prešlo v deväťdesiatych rokoch zásahom do ich pôvodnej architektúry, ktorý sa dá označiť za nešťastný.


Ciachovňa vo vnútri

Zámerom investora je, aby bol vnútroblok voľne prístupný pre každého obyvateľa. Súčasťou vnútorného priestoru je aj národná kultúrna pamiatka, budova niekdajšej parnej elektrárne, dnes známejšia pod názvom ciachovňa. Podľa odborníkov je vzácnosťou, že sa v centre Žiliny takáto technická pamiatka zachovala. Jej majiteľom je od januára Žilinský samosprávny kraj. Ten už takisto oslovil odborníkov na architektonickom workshope s požiadavkou nájsť spôsoby prepojenia historického objektu so susednou Považskou galériou umenia. Hľadá sa aj funkčné využitie priestoru.


Zdroj: Našenovinky.sk/ Branislav Koscelník
Snímka: archív Istrofinal
Dátum uverejnenia: 3/2015MENU