elektrárne žilina rekonštrukcia

Budovu bývalých Elektrární v Žiline začnú revitalizovať koncom budúceho roka

Majiteľ budovy bývalých elektrární v centre Žiliny, ktorým je od roku 2014 developerská spoločnosť Istrofinal, a.s., ohlásil plánovanú revitalizáciu hlavnej administratívnej budovy a vznik nových bytových domov. Tento zámer bol verejne prezentovaný už v minulosti aj vo forme architektonickej súťaže, k jeho realizácii by sa malo pristúpiť na jeseň budúceho roku.


„Vzhľadom na pomerne komplikovanú situáciu – kombinácia pamiatkovo chránených blokov, existujúcich susediacich budov, novostavieb a podzemných garáží v rámci jedného bloku – sme boli nútení prehodnotiť niektoré rozhodnutia a prijať určité kompromisy. Posledné dva roky sme venovali získavaniu potrebných povolení a podrobnejšej projektovej príprave,“ uviedol riaditeľ developmentu spoločnosti Istrofinal, a.s. Matej Kováč dôvody, prečo po svižnom začiatku projektu nastalo časové zbrzdenie.


Na mieste vznikne 66 bytov, plánovaná je aj obnova Ciachovne

V rámci obnovy zrekonštruuje investor hlavnú administratívnu budovu a vybuduje tri nové bytové domy, celkovo tak vznikne v komplexe 66 bytov. Od roku 2011 je administratívna budova vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku, mnohí ju považujú za jednu z ikon moderného funkcionalizmu v strednej Európe.


„Budove Elektrární plánujeme zachovať jej pôvodnú administratívnu funkciu, časť plánujeme adaptovať na prenajímateľné priestory, apartmány a byty. V rámci komplexu bude nutné zbúrať niektoré menej hodnotné a z technického hľadiska nevyhovujúce stavby. Konkrétne ide o prístavbu dvojpodlažnej budovy na Ulici republiky a administratívny objekt na Ulici M. R. Štefánika. Tieto objekty budú nahradené troma novými budovami, v ktorých vznikne 47 bytov. Týmto dôjde k vytvoreniu obytného bloku mestského typu, kde budú ponechané dve prepojenia, ktoré zaistia pešiu komunikáciu so zbytkom mesta,“ vysvetlil Kováč.


Súčasťou projektu zostane aj národná kultúrna pamiatka Ciachovňa, ktorá je vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja. Investor koordinuje projekčné práce na oboch projektoch, keďže aj kraj plánuje umelecký priestor zrekonštruovať.


„Priestor „Elektrární“ chcelo mesto pôvodne využiť na tržnicu, predtým tu bol bitúnok. V roku 1898 tu však vybudovalo závod na výrobu svietiplynu, ktorý dodával plyn na osvetlenie ulíc do roku 1908. V tomto roku bola v areáli dokončená parná elektráreň, ktorá zásobovala energiou nielen verejné osvetlenie v meste, ale aj domácnosti. V tzv. Ciachovni bola vlastná prevádza parnej elektrárne,“ dodal odborník na historické stavby v Žiline Peter Štanský.


Ako prvé budú vybudované podzemné garáže, následne budú realizované ďalšie stavby. „Nemáme v pláne revitalizáciu členiť na fázy a výstavbu nejako predlžovať, iba ak to bude nevyhnuté z hľadiska organizácie výstavby. Ako prvé bude nutné vybudovať podzemné garáže. Zvyšné objekty budeme realizovať ihneď, ako to bude technicky a vecne možné,“ dodal za Istrofinal, a.s. Matej Kováč.


Zdroj: žilinak.skMENU